Visites - Bezoeken

Français

Découvrez les origines du chocolat et les différentes techniques de fabrication des pralines, figurines et autres spécialités chocolatées lors d'une démonstration d'une heure par le maître chocolatier lui-même, avec de nombreuses dégustations et une touche d'humour.

En raison des travaux de rénovation de notre musée, le nombre de visites est adapté.
Voir les horaires proposés ci-dessus.

Les visites sont actuellement sur réservation uniquement, le nombre de places étant limité.


Nederlands

Ontdek de oorsprong van chocolade en de verschillende technieken om pralines, beeldjes en andere chocoladespecialiteiten te maken tijdens een demonstratie van een uur door de meester-chocolatier zelf, met veel proeverijen en een vleugje humor.

Wegens de renovatie van ons museum is het aantal bezoeken aangepast.
Zie het voorgestelde tijdschema hierboven.

Bezoeken zijn momenteel alleen op reservering mogelijk, aangezien het aantal plaatsen beperkt is.